maanantai 20. elokuuta 2018

Vastuullista luontomatkailua rakentamassa - matka arvomaailmaan

Vielä on kesää jäljellä - vai onko?

Kesä on vierähtänyt...oli lämmintä, jopa kuumaa, ja kesälomasesonki piti miedät matkailuyrittäjät monellakin tavalla vauhdissa. Käsillä ja jaloilla riitti touhua ja ajatustyö sai jäädä vähemmälle. Kun tutkiskelen nyt kesälomasesongin jälkeistä olotilaani, tunnistan sellaisen suurten kekkereiden jälkeisten rääppiäisten tunnelman. Hieman on haikea olo, kun lähes kaikki ovat lähteneet - myös kesätyöntekijät kouluihinsa. Vierasvensatamassa käy edelleen harvakseltaan vierailijoita - viikonloppuisin hieman enemmän. Havaintomme on jälleen kerran kuitenkin se, että koulujen alkaminen lopettaa kesälomasesongin matkailuyrityksessä kuin seinään. Ainakin meillä täällä 70 km Helsingistä länteen. Tänä vuonna koulut alkoivat jo poikkeuksellisen aikaisin Helsingissä 9.8.
Purjevene saapumassa Elisaaren vierasvenesatamaan.
Villa Sofialla jatkamme heinäkuun rakennustauon jälkeen töitä. Saimme kesäkuun aikana kaikki majoitustilamme (7 huonetta + saunaosaston) valmiiksi ja nyt työskentelemme päärakennuksen yleisten tilojen valmiiksi saattamisen kanssa. Aulatila ja Sofia-sali valmistuvat elo-syyskuun aikana. Katse kääntyy kesän jälkeen jälleen ympärivuotisen toiminnan suuntaan ja erityisesti luonto-ja hiljaisuusmatkailun.

Mitä on vastuullinen matkailu?


Ymmärtääkseni vastuullisen matkailun tulisi ohjata asiakkaita kestäviin kulutusvalintoihin sen lisäksi, että se vastaa ympäristövastuullisten asiakkaiden jo olemassaoleviin tarpeisiin. Kestävästi rakennettua matkailua ei ilmeisesti aina voi pitää yritykselle kilpailukykyelementtinä, koska ympäristöä kunnioittavat ratkaisut saattavat joissakin tapauksissa vaikuttaa negatiivisesti liiketoiminnan kannattavuuteen. Tällöin ollaan arvovalintojen alueella, jotka tulevat näkyviksi mm. tehtävissä investoinneissa. Villa Sofiaan rakennettiin hankintahinnaltaan voih-niin-arvokas maalämpöjärjestelmä molempiin taloihin. Talot lämpenevät ja viilenevät (uudella puolella ilmastointi) maasta käsin. Tämä oli arvovalinta lyhyellä tähtäimellä ja toivottavasti myös taloudellisesti viisas valinta pitkällä aikavälillä. Parhaassa tapauksessahan arvovalinnat ja taloudelliset valinnat ovat linjassa keskenään. 

Villa Sofia ja uusi katto.


Olemme Elisaaren ulkoilualueen puolella tehneet työtä vuodesta 2016 veneilijöiden jätteiden lajittelun ja biojätteen keräyksen kanssa. Päähavainnot tästä nyt kolme kesää kestäneestä "biojäte-ohjailustamme" ovat seuraavat:
  • Jätteiden lajittelu ahtaaksi koetussa veneessä koetaan usein vaikeana (ellei mahdottomana) - vaikka kotona lajittelu olisikin jo arkea.
  • Koska biojätettä vastaanottavia satamia on hyvin vähän, ympäristötietoisessa veneessä kerätyt biojätteet joudutaan usein lopuksi tyhjentämään sekäjätteeseen monissa satamissa ja tämä on kierrättäjälle turhauttavaa.
  • Kolmen vuoden aikana asenneilmapiiri veneilijöiden keskuudessa on muuttunut kierrätysmyönteisemmäksi.
  • Kolmen vuoden aikana kesätyöntekijöidemme asenne kierrätystä kohtaan on muuttunut hämmentyneestä myönteiseksi :-).
Olemme ilmeisesti menettäneet osan vanhoista asiakkaistamme, koska emme ota enää saaren puolella vastaan lajittelematonta jätettä - siis sekäjätettä. Olemme todistettavasti saaneet joitakin uusia asiakkaita, joiden arvomaailmaa olemme lähestyneet muuttamalla omaa suhtautumistamme jätteisiin. 

Ollako luontomatkailun trendien harjalla vai aallonpohjalla?

Tutkimusten mukaan yksi luontomatkailunkin megatrendeistä on ikäihmisten ryhmä, joilla on eläkkeelle jäätyään aikaa ja resursseja käytössään matkailuun myös lomasesonkien ulkopuolella. Puhdas, raikas ja terveellinen luonto kutsuu tätä ryhmää suomalaisittain usein omalle kesämökille ja joskus myös tuotettujen palveluiden ääreen.  Maailmanlaajuisestikin tämä ryhmä on merkittävä luontomatkailupalveluiden käyttäjä. Uuden oppiminen ja pieni seikkailukin kiinnostavat tutkimusten mukaan heitä aivan kuten paljon nuorempaakin 80- luvulla ja 90-luvun alkupuolella syntynyttä ryhmää. Ymmärrän tätä hyvin; käsillä tekeminen tai uuden taidon/tiedon oppiminen jättävät matkalta jotakin pysyvää elämää rikastuttamaan. 

Voisiko tulevaisuuden luontomatkailu olla jotakin sellaista, jota olemme tottuneet aikaisemmin luokittelemaan kurssille osallistumiseksi? Luontoyhteyden löytäminen avoimin aistihavainnoin, luonnon raaka-aineiden - esim. villiyrttien - tunnistamisen harjoittaminen sekä alueen paikallisen erityisyyden huomaaminen/kokeminen saavat syvyyttä ohjauksesta ja opastuksesta. Tällainen ohjaus ja opastus on luontomatkailupalvelu. Esimerkkinä tästä Elisaaressa la 25.8. toteutettava Luonto- ja kulttuuriympäristöopastus: https://www.facebook.com/events/185919422125145/

 
Pudonnut tammen oksa Elisaaren ulkoilualueella.


Olen poiminut luontomatkailutrendien joukosta erään mielenkiintoisen teeman: Digital detox- lomailu. Mitä tämä voisi tarkoittaa meillä täällä saariston rauhassa ja hiljaisuudessa, jota erityisesti kesälomasesongin ulkopuolella on tarjolla? Tutkimusten mukaan myös talvemme kylmyys ja pimeys ovat arvostettuja oikein tarjoiltuina. Lähden tätä teemaa tutkimaan tämän syksyn aikana ja järjestän ihmisille mahdollisuuksia tulla majoittumaan Villa Sofiaan pimeimpään ja kuraisimpaan tai kylmimpään aikaan - ilman kännykkää, tablettia, televisiota tms. sähkövimpainta. Katsotaan mitä tapahtuu ♡.


Villa Sofian sisäpiha muotoutumassa.


Lopuksi Metsähallituksen ja UNESCO:n maailmanperintokohteiden kuuden kohdan lista kestävän luontomatkailun periaatteista:


"Metsähallitus on yhdessä UNESCOn maailmanperintökohteiden kanssa laatinut kuuden kohdan kestävän luontomatkailun periaatteet kansallispuistoihin, luonto- ja historiakohteisiin sekä maailmanperintökohteisiin. Metsähallitus edistää kestävää matkailua yhteistyössä siten, että kohteiden luontomatkailutoiminnan tulee 
1) tukea kohteiden arvojen säilymistä ja edistää niiden suojelua, 
2) minimoida ympäristön kuormitusta, 
3) vahvistaa paikallisuutta, 
4) edistää kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä, 
5) edistää paikallistalouden kasvua ja työpaikkojen luomista sekä 
6) viestiä kohteen arvoista ja palveluista 
(Metsähallitus, 2016a)." 
(Henna Konu, LiisaTyrväinen, Juho Pesonen, SeijaTuulentie, Katja Pasanen & Anja Tuohino:  Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille)


Saaristoterveisin,

Sari